Tävlingsregler

Tävlingsregler för USM 2021

2020 och 2021 har varit komplicerade år för svensk ungdomsultimate. Med anledning av läget har tævlingsreglerna för USM 2021 justerats med syftet att hjälpa lag och föreningar att delta.

Samtliga föreningar med ungdomsverksamhet är tillfrågade och stödjer helt eller delvis de justeringar som är gjorda.


Klasser:

 • U21 open (födda 2001 eller senare)
 • U17 dam samt med justering av nedanstående dispensregel (födda 2005 eller senare samt två överåriga, ett år)
 • U17 open (födda 2005 eller senare)
 • U14 open (födda 2008 eller senare)
 • U11 (födda 2011 eller senare) + U14 nybörjare i en gemensam uppvisningsklass utom tävlan

Överåriga spelare utan krav om dispens:

 • Generell dispens för EN överårig spelare (ett år äldre än åldersklass) att delta i ETT lag under USM.
 • Ovanstående gäller INTE föreningar som har lag i en äldre åldersklass.
 • Regeln gäller INTE i U21.
 • Förtydligande: En spelare som väljer att gå ner en åldersklass kan bara spela i ett lag under USM.
 • Förtydligande: Inga begränsningar för spelare att kliva upp i åldersklasser.
 • För dispensansökan utöver ovanstående, kontakta SM-gruppen eller SUF:s styrelse.
 • Bakgrund: Genom att införa en generell dispens underlättar vi för lagledare i föreningar med få spelare att planera föreningens verksamhet utan att förlita sig på ofta godtyckliga dispenser. En generell dispens ökar möjligheten för unga spelare att delta, färre blir uteslutna. Inspiration är hämtad från andra lagsporter, till exempel handboll och rugby.

Utländska lag:

 • Lag från Köpenhamn bjuds in att delta, dock INTE i U21 open.
 • Utländska lag har inte möjlighet att spela om medaljer.
 • Utländska lag får delta i mån av plats

Planstorlek

 • U11 och 14: ca 25x55 m, målzon 10 m
 • U17 och äldre: ca 28x72 m, målzon 12 m

Tävlingsledning

 • USM:s tävlingsledning består av Mattias Ahlgren (sammankallande), Carolina Hageby och Ia Ahwin.
 • Tävlingsledningen har inte mandat att besluta om dispenser.
 • Beslut fattas av SM-gruppen alt. styrelsen.

Licenser

 • Samtliga deltagare ska ha en giltig tävlingslicens.
 • Preliminär spelarlista skickas till arrangörerna senast 4 september för kontroll.
 • Efter 4 september är det föreningens ansvar att spelarna har giltig licens.
 • Saknas licens för spelare kan sådan kompletteras efterföljande och uppvisas för arrangörerna, dock senast 17 september 2021
 • Justeringar i spelarlistan kan göras löpande.
 • En giltig licens är en licensansökan bekräftad av kansliet. Det är INTE betalningsdatum som avgör giltighet, utan datum och tidpunkt licensen är bekräftad av kansliet.


Princip för lån av spelare och sammanslagning av föreningar

I USM tävlar FÖRENINGAR om den svenska mästerskapstiteln. När de egna spelarena i en förening inte räcker till för att få ihop lag i en klass, bör föreningen i första hand hantera det genom att – i den mån det är möjligt och lämpligt med hänsyn till ålder, fysik, antal spelare etc. – fylla på med egna spelare.

Föreningar som inte kan (eller vill) fylla på från den egna föreningen, kan ansöka om att få BILDA LAG på annat vis.

 •  i) Det bör i första hand ske genom samverkan mellan föreningar som har spelare i aktuell åldersklass, men som själva inte är tillräckligt många för egna lag. Sådana lag ställer upp som KOMBINATIONSLAG och deltar i USM på samma villkor som föreningslag.
 •  i) SPELARLÅN från förening i ANNAT LAND kan vara en annan möjlighet för att få ihop lag. Fokus ska i så fall ligga på att få ihop lag för att kunna delta i turneringen, inte på resultat. Det innebär t.ex. att överåriga spelare inte ska vara dominerande i sin åldersklass.
 •  iii) DISPENS kan ges för spelarlån från förening i annat land eller för fler än 1 överårig spelare. Detta görs dock med en viktig BEGRÄNSNING. Dessa lag kan inte placera sig högt i mästerskapet.

 Översatt till rådande läge skulle detta betyda följande:

 • Godkända kombinationslag (utan lån från förening i annat land eller fler än en överårig spelare) deltar på samma villkor som föreningslag, och har därmed chans på alla placeringar.
 • Lag som innehåller lånade spelare från förening i annat land, renodlade utländska lag eller lag med fler än en överårig spelare, deltar på samma villkor som övriga lag under gruppspelet, d.v.s. alla matcher där räknas fullt ut i tabellställningen. Därefter spelar detta/dessa lag dock inte matcher som kan medföra SM-guld.

Kontakta sammankallande i tävlingsledningen (Mattias Ahlgren) om du har frågor, behöver låna spelare eller bilda ett kombinationslag till USM. 

Princip för seedning och spelschema

Seedning av lag är en viktig komponent för att få till ett så bra, rättvist, utmanande och kul spelschema som möjligt. För att lyckas med en bra seedning krävs underlag (matcher), och det saknar vi i svensk ultimate, i synnerhet i år.

Den första principen är således att försöka skapa ett schema där seedning inte är avgörande för hur ett lag kan lyckas i USM. Spelschemat bör ge alla en ärlig möjlighet att prestera så optimalt som möjligt, vara tydligt samt ge deltagarna så jämna och utmanande matcher så tidigt som möjligt i tävlingen. Seedning är mindre viktigt i de lägre åldersklasserna, där lägger vi vikt på upplevelsen och möjligheten att spela. I de äldre ålderklasserna är seedning viktigare. Vi kommer också lägga vikt på geografisk spridning av lag i inledande grupper.

De principer vi lutar oss mot i seedning av lag är följande:

 • 1: Resultat andra tävlingar samma år
 • 2: Resultat USM föregående år
 • 3: Resultat andra ungdomstävlingar föregående 

Samtliga lagansvariga kommer rådfrågas innan slutgiltig seedning och spelschema fastställs.