Regler
Spellängd förutom finaler:
 • Samtliga matcher förutom finalerna spelas till 13 poäng.
 • Tidstak 25 minuter.
 • 1 time out á 1 minut per lag.
 • Sidbyte efter 5 gjorda poäng.

Vid tidstak förutom finaler:
 • Om matchtiden går ut under pågående mål spelas målet färdigt.
 • Matchen är därefter slut om ett lag 1) har gjort angivet antal mål eller 2) leder med minst fyra mål.
 • Matchen fortsätter om ledningen är tre mål eller mindre, och spelas då till ett mål mer än det ledande lagets antal mål.
 • Nytt mål startar omedelbart efter att ett mål har gjorts.


Spellängd, finaler:
 • Finalerna spelas till 15 poäng.
 • Tidstak 45 minuter.
 • 2 time outs á 1 minut per lag.
 • Sidbyte efter 22 minuter eller 8 poäng. Om 22 minuter har gått under ett pågående mål spelas målet färdigt. Därefter sidbyte.
 • Vid tidstak i finalerna: Pågående mål spelas färdigt. Matchen är slut om ett lag uppnår angivet antal lag. Annars spelas matchen till ett mål mer än det ledande lagets antal mål oavsett ställning.

Avkast, specialregler för avkast (förutom vanliga inomhusregler):
 • För avkast som går ut över 2 m över sid- eller kortlinjen kan man kalla brick.
 • För avkast som går ut under 2 m över sid- eller kortlinjen ska man starta spelet där den skar linjen.
 • För avkast som går ut över sidlinjen innan målzonen kan man välja att kalla brick eller starta spelet där den skar linjen.
 • För avkast som nuddar/studsar i golvet innan halva planen räknas discen som om den inte nuddat golvet tills den passerar halva planen.
 • När avkast landar i målzonen och fortsätter ut ur målzonen får man välja att ta discen till närmaste platsen på mållinjen från där discen lämnade planen eller sätta roteringsfoten på linjen där discen skar målzonslinjen.
 • Avkast som stannar i målzonen spelas från där discen stannar
 • Då avkastreglerna är komplicerade bör vi vara ödmjuka för att yngre lag/spelare inte har lärt sig dem ordentligt, ledare får gärna hjälpa till och då både egna och andra laget, inte försöka dra nytta av situationen.

Spirit of the game:

Rapporteras online direkt efter match här.
Officiell matchdisc:

Eurostar 175 gRankingkriterier/tiebreakers
 • B3.1. Efter gruppspel där alla lag har spelat mot varandra, ranka alla lag i varje grupp efter antal vunna matcher.
 • B3.2. Om lag hamnar på samma ranking, ranka dessa lag genom att använda rankingkriterierna.
 • B3.3. Varje rankingkriterium ska användas för att ranka alla lag med samma ranking, inte bara för att fastställa det högst rankade laget.
 • B3.3.1. Om alla lag fortfarande har samma ranking efter att ett rankingkriterium har tillämpats, gå till nästa kriterium.
 • B3.3.2. Om inte alla lag fortfarande har samma ranking, men en eller flera undergrupper av lagen fortfarande har samma ranking, separera dessa undergrupper från rankingen. Varje undergrupp rankas sedan separat, med början från det första rankingkriteriet.

Rankingkriterier, i ordning:
 • 1. Antal vunna matcher där enbart matcher mellan lag med samma ranking räknas.
 • 2. Minst antal uppgivna matcher (“walk-over”).
 • 3. Målskillnad där enbart matcher mellan lag med samma ranking räknas.
 • 4. Målskillnad där matcher mot alla gemensamma motståndare räknas.
 • 5. Antal gjorda mål per match, där enbart matcher mellan lag med samma ranking räknas.
 • 6. Antal gjorda mål per match, där matcher mot alla gemensamma motståndare räknas.
 • 7. Varje lag utser en spelare som ska kasta en disc från bakom den främre målzonslinjen till den bortre brickpunkten på en matchplan med ordinarie mått. Kastordning bestämsslumpartat genom “disc-singling” eller liknande. Lag rankas i turordning efter avstånd från där varje disc stannat till brickpunkten, från närmast till längst bort.

Protester
 • Lämnas in till och behandlas av SUF utsedd tävlingsledning